pixel
pixel
pixel
pixel

Zasebni športni delavec

Pridobitev naziva zasebni športni delavec

Zakon o športu, objavljen v Uradnem listu RS 22/98 opredeljuje zasebnega športnega delavca. Med pogoji, za vpis v razvid zasebnih športnih delavcev sta vezana na teniško stroko predvsem dva:

  • da je najmanj Trener C ali je zaključil program športnega treniranja, ki ga izvaja FŠ,
  • da pridobi licenco na vsakoletnem licenčnem seminarju, ki ga prireja Trenerska organizacija TZS.
     

TZS trenutno posreduje Olimpijskemu komiteju Slovenije seznam udeležencev, ki so bili prisotni na licenčnem seminarju in imajo pogoj za pridobitev oz. podaljšanje licence. Ostalo dokumentacijo mo­rate poslati na: Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in sicer sledeče:

  • napisano vlogo,
  • izpolnjen obrazec za vpis v razvid (v prilogi),
  • diplomo (zaključena FŠ ali trenerja),
  • potrdilo o stalnem bivališču.
     

Potrdilo, da nimate prepovedi opravljanja dejavnosti NI potrebno, saj ga izdaja ministrstvo.

pixel
pixel
pixel
pixel
pixel