pixel
pixel
pixel
pixel

Trenerski kodeks

Dolžnost teniškega trenerja je predstavljati dobrega državljana in s svojim delom dajati  vzgled svojim učencem, svoji okolici  in  teniški  skupnosti nasploh. Od vseh naših članov pričakujemo, da bodo vzdrževali visoko  raven moralne integritete in da bodo sledili najvišjim idealom našega poklica. Da bi  opravičili  namen in izpolnili cilje naše organizacije,  le-ta  zahteva dosledno spoštovanje sledečega kodeksa etike obnašanja:

 

A.) Član mora biti pravičen, pošten, in športnega vedenja na vsakem koraku, obnašati se mora častno - primerno svojemu poklicu, tako na  igrišču,  kot zunaj njega in drugim dajati vzgled z najvišjimi standardi moralne drže.

 

B.) Član  mora  natančno izpolnjevati finančne  in  druge  obveznosti,  ter spoštovati dogovore.

 

C.) Član  naj bi si prizadeval za dosego vedno višjih  poklicnih  ciljev  z neprestanim spremljanjem izobraževalnih akcij, seminarjev in kongresov.  S poklicnim izpolnjevanjem naj bi težil k popolnosti.

 

D.) Navade osebnega obnašanja morajo biti na najvišji ravni. član naj  zato spoštuje vsak prostor, kjer dela, igra ali ga obišče in naj tako ne prihaja v nasprotje s standardi.

 

E.) Pri učenju in igranju naj ostane zvest pravilom in duhu igre. Vedno naj spoštuje funkcionarje (sodnike) in njihove odločitve.

 

F.) Spodbuja in širi naj idejo o spoštovanju kolegov in sodelavcev Trenerske organizacije TZS.

 

Kot  uspešen trener naj deluje etično, razumno, spoštljivo in  sočutno.  Le tako bo dosegel skupno korist in del koristi tudi zase.

 

pixel
pixel
pixel
pixel
pixel