pixel
pixel
pixel
pixel

Pravilnik licenciranja

PRAVILNIK
O LICENCIRANJU VADITELJEV IN TRENERJEV TENISA

 

1.člen
Za pridobitev letne licence veljajo seminarji, kongresi, simpoziji ter druge oblike
izobraževanja, ki jih organizira Trenerska organizacija TZS, oziroma jih uvrsti v svoj
letni načrt.


Član trenerske organizacije, ki se udeleži seminarja, ki ni v programu Trenerske
organizacije TZS, lahko z ustreznimi dokazili pridobi letno licenco, v kolikor Izvršni
odbor oceni, da gre za ustrezno raven seminarja.

 

2. člen
Veljavnost licence je eno (1) leto, in sicer od 1.1. do 31.12.

 

3. člen
Letno licenco lahko pridobijo člani Trenerske organizacije TZS, ki imajo naziv:

  • vaditelj tenisa
  • trener tenisa C
  • trener tenisa B
  • trener tenisa A
  • profesor športne vzgoje z opravljenim programom športno treniranje – tenis.

 

4. člen
Pogoj za pridobitev letne licence je, da član Trenerske organizacije TZS zbere vsaj dve
(2) točki. Pri tem vsak dan udeležbe na seminarju iz programa Trenerske organizacije
TZS pomeni eno (1) točko.
Član trenerske organizacije TZS mora s podpisom dokazati svojo prisotnost na
seminarju.

 

5.člen
V kolikor član Trenerske organizacije TZS v enem letu ne zbere vsaj dve (2) točki,
potem mora v prihodnjem letu za pridobitev letne licence zbrati vsaj štiri (4) točke.

 

6. člen
Trenerska organizacija TZS za udeležbo na seminarju članu izda pisno potrdilo.
Pravilnik je sprejel IO Trenerske organizacije TZS dne, 19.04.2002 in stopi v veljavo v
takoj.
 

Ljubljana, 19.04.2002

Predsednik Trenerske organizacije TZS
Dr. Aleš Filipčič

 

Pravilnik si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

TZS - Pravilnik o licenciranju vaditeljev in trenerjev tenisa.pdf

 

pixel
pixel
pixel
pixel
pixel