pixel
pixel
pixel
pixel

Program dela za obdobje 2009-2012

Trenerska organizacija TZS letos praznuje svojo sedemnajstletnico delovanja, v novembru bomo organizirali že štirinajsto trenersko konferenco: Lahko se pohvalimo, da nam počasi zmanjkuje imen uglednih strokovnjakov, ki še niso predavali pri nas. Število članov in članic trenerske organizacije TZS v zadnjih letih je stabilno. Trenerji imajo vedno več možnosti za svojo predstavitev na svetovnem spletu. Z dostopom do spletnega portala I-Coach so trenerji pridobili neizmeren vir znanja. V zadnjih treh letih smo izbrali teniškega trenerja leta, ki iz leta v leto pridobiva na veljavi. Udeležba na strokovnih srečanjih kaže, da so predavatelji in teme zanimive ter da so načini predstavitve ustrezni.

 

Navkljub temu, je prostora za napredek, še dovolj. V prihodnjem štiriletnem mandatu, v kolikor bom izvoljen kot predsednik izvršnega odbora, vidim možnosti za še boljše delo na naslednjh področjih:

  1. Izobraževanje in usposabljenje: na tem področju je potrebno nadaljevati zastavljeno, tako na pri stalnem kot tudi dodatnem izobraževanju. Programe izobraževanja je potrebno posodobiti in uskladiti z bolonjskimi procesi. Stalno usposabljanje je potrebno vključiti v sistem sofinanciranja ESS.
  2. Organizacija mednarodnega trenerskega kongresa: dvakrat smo dokazali, da smo sposobni organizirati evropski kongres in glede na nov obseg (600 udeležencev) in raven organizacije nimamo možnosti za organizacijo svetovnega kongresa; lahko pa našo trenersko konferenco organiziramo kot mednarodni seminar za države vzhodne Evrope; na tem področju obstaja velik interes za znanja, ki jih lahko ponudimo.
  3. Informacijska podpora: potrebno je posodobiti spletne strani ter omogočiti vsem članom ustrezno samo-predstavitev.
  4. Promocija članov-ic in organizacije: na tem področju je potrebno povečati prepoznavnost in sporočiti javnosti in uporabnikom storitev, da smo izobraženi, motivirani in usposobljeni za kakovostno in strokovno delo na vseh ravneh.
  5. Marketinške aktivnosti in oprema: tudi tu imamo še prostor za boljše in bolj zavzeto delo. Potrebno je spremeniti strategijo v smeri organiziranosti odprtega “poola” pokroviteljev organizacije.
  6. Regijsko organiziranje in družabno življenje: večjo težo je potrebno dati regijskim zastopnikom, ki lahko organizirajo regijske odbore; družabni večer na Otočcu je stalnica, vendar je potrebno na družabnem področju dodati vsaj še en dogodek.

 

Člani izvršnega odbora TZS delo opravljajo voluntersko, zato je še toliko bolj pomembno, da se v delo vključi več članov in članic Trenerske organizacije TZS.

 

Program si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

Program dela za obdobje 2009-2012

 

pixel
pixel
pixel
pixel
pixel